wtorek, 7 kwietnia 2015

Miasteczko Śląskie – 87 lat temu

Miasteczko Śląskie – 87 lat temu

I.
1 kwietnia mięło 87 lat od założenia w Miasteczku Śląskim Narodowego Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy.  Na spotkaniu w dniu 11 czerwca postanowiono, że zebrania odbywać się będą w każdą pierwszą niedzielę po 15-tym każdego miesiąca.
Prezesem został wybrany Robert Rolnik, z zawodu górnik. Sekretarzem został Franciszek Szmatloch, a skarbnikiem Wawrzyn Pogoda (obydwaj z zawodu byli kolejarzami). Członkami Związku w 1928r. byli: Pękaty Stanisław, Mainka Jan, Góra Ludwik, Bartecko Robert, Kołodziej Paweł, Łapok Bernard, Spot Teodor, Siwy Paweł, Wodarczyk Antoni (wszyscy wymienieni byli z zawodu kolejarzami). Ponadto członkami zostali dwaj maszyniści: Pękaty  Tomasz i Trembaczewski  Józef.  W skład Związku weszli również dwaj górnicy: Jarzombek Józef i  Kos Piotr oraz Płonka Piotr – miejscowy listonosz. 


 II. 
Z innych ważnych wydarzeń w Miasteczku w 1928r. wymienić należy zakończenie prac przy odnawianiu starego, drewnianego  kościoła z 1666r. Remont kosztował 17 tys. złotych, z czego 12tys. przekazało Województwo w Katowicach. 
Wtedy też oddano do Muzeum Śląskiego piękną gotycką figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z kręgu słynnych Madonn z lwem. Drewniana figura, datowana na ok. 1340r. znajduje się  obecnie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego   w Katowicach. 

Madonna z Miasteczka - praca autorstwa Krystyny Willert (plener organizowany przez MOK w 2011, fot. Irena Lukosz-Kowalska)