poniedziałek, 23 listopada 2015

Kolej w Miasteczku Śląskim.

Kolej w Miasteczku Śląskim.


Historia kolei w Miasteczku rozpoczyna się 1 lipca 1884 roku, kiedy to zaczęły kursować pierwsze pociągi na trasie Tarnowskie Góry - Lubliniec.  dworzec został wybudowany ok. 2 km od centrum Miasteczka, prawdopodobnie z uwagi na trudności, jakie robili miejscowi gospodarze przy sprzedaży bliższych  gruntów (J. Hejda ).  


Wcześniej w Miasteczku uruchomiono kolej wąskotorową do wywozu urobku z miejscowych kopalń rud żelaza i ołowiu. Właścicielem kolejki wąskotorowej był Siegheim.


 W okresie międzywojennym zbudowano wiadukt nad drogą do Tarnowskich Gór (linia kolejowa do Zawiercia -  linię zlikwidowano, a wiadukt rozebrano kilka lat temu.) 


Przez lata kolej była pracodawcą dla wielu miasteczkowian. 


Posiadała również swoją orkiestrę dętą, biorącą udział w wielu lokalnych uroczystościach. 


Obecnie piękny, historyczny dworzec w Miasteczku stoi zapomniany, nie pełni swoich pierwotnych funkcji i nie "gości" już  podróżnych.    

Irena Lukosz-Kowalska