środa, 9 lipca 2014

100 rocznica wybuchu I wojny światowej.


100 rocznica wybuchu I wojny światowej.100 lat temu wybuchła jedna z najbardziej krwawych wojen w historii Europy. W wielu rodzinach zachowały się pamiątki i wspomnienia  osób bliskich, które były uczestnikami tych tragicznych wydarzeń.
Mieszkańcy Miasteczka Śląskiego, Tarnowskich Gór i okolic, jako poddani cesarza niemieckiego zostali  wcieleni do Jego  armii. Nie było chyba rodziny, w której nikt nie zginął. W wielu miejscach do dzisiaj można znaleźć pomniki i tablice pamiątkowe z wyrytymi nazwiskami ofiar I-szej wojny światowej.  Do rodzin docierały wiadomości z frontu za pośrednictwem poczty - popularne były zdjęcia frontowe wydawane w formie pocztówek (tzw. feldpost)

Piotr Śiwy - mieszkaniec Żyglinka również walczył na frontach I-wojny światowej.


Piotr Siwy jako kierowca frontowy, przed I-szą wojną  pracował jako kierowca w Starostwie w Tarnowskich Górach.
Bracia Piotra Siwego ok. 1915r.Anna Siwy w 1917r.

Kolega Piotra Siwego - 1916r.

Kolega frontowy Piotra Siwego - 1917r.

w twierdzy Torgau w 1915r.- z roz. Siwy z Miasteczka Śl.
Franciszek Michlik z Miasteczka Śl. dostał się do niewoli francuskiej, 1916r.

Pomimo trwającej wojny ludzie zawierali związki małżeńskie - ślub Franciszka i Marii Janus (Osadnik) w 1917r.

Józef Michlik (brat Heleny Bramowskiej)  z Miasteczka  fot. 1914


Feldpost wysłany do rodziny Karmańskich w Miasteczku Śl.


Tomasz Siwiec z Miasteczka Śląskiego.


Jakub Nowak (szwagier Michała Kalei) z Miasteczka Śląskiego

zdjęcie frontowe 1917r.
na zdj. m.in. Michlik z Miasteczka Śl. - orkiestra 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty, Berlin 1913-14
kartka pocztowa wysłana przez Augustyna  Lusczyk do Ojca Dominika Lusczyk w Nowych Reptach w dniu 20.04.1913r.
Augustyn Lusczyk po wojnie brał udział w powstaniach śląskich.
Soldatenbrief (list żołnierski) wysłany w dniu 07.09.1915r. przez W. Lusczyk do żony Emilii w Starych Reptach
postfeld wysłany ze szpitala w dniu 11.06.1915  z miejscowości Charlottenburg do rodziny w Repecku
pamiątkowe zdjęcie
kartka wysłana do rodziny Weiss w Bobrownikach 
Rodzina Weiss - Bobrowniki
zdjęcie z frontu I wojny światowej

poczta wojskowa wysłana do Rozalii Weiss w Bobrownikach

uczestnik I wojny światowej z Rept

Na terenie Ziemi Tarnogórskiej, przed I-szą wojna światową, na tzw. Bizyji,  tuż  za Parkiem w Świerklańcu przebiegała granica niemiecko-rosyjska. Po zakończonej I wojnie światowej nie było już tutaj granicy rosyjskiej.26 czerwca 1922r. na moście w Bizji,   przywitano  wojsko polskie pod dowództwem gen. Szeptyckiego i w uroczystym przemarszu udano się na tarnogórski Rynek, gdzie burmistrz Miasteczka Śląskiego Jan Bondkowski wygłosił oficjalną mowę powitalną. Tak więc Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie zostały przyłączone  do Polski.

Irena Lukosz-Kowalska